Έντυπα Μεταβλητών Στοιχείων

Ψηφιακές εκτυπώσεις Επιστολών

Η ψηφιακή εκτύπωση εντύπων μεταβλητών δεδομένων μας επιτρέπει, την μαζική εκτύπωση εγγράφων αλλά που το κάθε ένα διαφοροποιείται σύμφωνα με τις εξειδικευμένες ανάγκες του κάθε παραλήπτη. Επικοινωνήστε μαζικά μεν με τους πελάτες σας, αλλά απευθυνόμενοι προσωπικά στον κάθε ένα. Προσθέστε σε κάθε επιστολή προσωπικά στοιχεία του κάθε πελάτη ώστε αυτή να είναι μοναδική.

Ψηφιακές εκτυπώσεις Λογαριασμών

Εκμεταλλευτείτε την τεχνολογία της ψηφιακής εκτύπωσης και εκτυπώστε ποιοτικά, γρήγορα και οικονομικά, με χρήση βάσης δεδομένων των πελατών σας, τους λογαριασμούς της επιχείρησής σας. Το « ΕΝΤΥΠΟ» , διαθέτοντας την τεχνογνωσία και τον απαραίτητο εξοπλισμό, αναλαμβάνει για σας την μαζική εκτύπωση, εμφακέλωση και αποστολή των εντύπων σύμφωνα με τις ανάγκες του κάθε πελάτη. (Direct Mail)

Προσωποποιημένο διαφημιστικό έντυπο

Εκτυπώσεις με χρήση βάσης δεδομένων με πληροφορίες σχετικά με τους πελάτες σας, για την δημιουργία προσωποποιημένων μηνυμάτων, είναι ένας σύγχρονος και αποτελεσματικός πλέον τρόπος προσέγγισης του πελάτη. Μπορείτε να διαμορφώσετε την νέα καμπάνια μάρκετινγκ ώστε ο κάθε σας πελάτης να λαμβάνει το μήνυμα που θέλετε να περάσετε ξεχωριστά με το όνομα του και σύμφωνα με τις προτιμήσεις του, στηριζόμενοι στις παλαιότερες αγορές του. Τα κάθε εκτυπωμένο έντυπο αποκτά ξεχωριστή δυναμική και αυξάνει στο μέγιστο την αποτελεσματικότητα του.

Ψηφιακές εκτυπώσεις Εισιτηρίων

Το Έντυπο, έχοντας αξιοποιήσει τις δυνατότητες της ψηφιακής τεχνολογίας, διακρίνεται για τις λύσεις που διαθέτει στη έκδοση εισιτηρίων. Τυπώστε την ποσότητα που εσείς χρειάζεστε με τα μεταβαλλόμενα στοιχεία που επιθυμείται ( αρίθμηση, κωδικός, barcode κ.λ.π.). Προσφέρουμε προϊόντα ticketing για μεγάλες εκδηλώσεις και αθλητικά γεγονότα όσο και για τις πιο περιορισμένες ανάγκες εταιρειών και συλλόγων .

Λαχνοί - Προσκλήσεις

Στο «ΕΝΤΥΠΟ» θα κάνετε εργασίες όπως έκδοση, λαχνών και εντύπων με δεδομένη και μοναδική αρίθμηση ανά εκτυπωμένο έντυπο και με χρόνο παράδοσης λιγότερο από 24 ώρες .Το «ΕΝΤΥΠΟ» αναλαμβάνει την εκτύπωση προσκλήσεων για διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές εκδηλώσεων, σε ποσότητες από ένα έως 100.000 τεμάχια.

Ψηφιακές εκτυπώσεις Φακέλων

Η επιχείρησή μας, έχοντας επενδύσει σε μηχανολογικό εξοπλισμό τελευταίας ψηφιακής τεχνολογίας, έχει αποκτήσει την δυνατότητα της μαζικής εκτύπωσης, εμφακέλωσης και αποστολής των εντύπων, σύμφωνα με τις απατήσεις σας (Direct Mail), και σε χρόνο παράδοσης 48 ωρών.